Integritetspolicy

Integritetspolicy

GDPR står för General Data Protection Regulation och börjar gälla inom EU den 25 maj 2018. Den ersätter då den svenska personuppgiftslagen (PuL).
Clean Center Sverige AB är öppna med hur vi samlar in och behandlar Dina personuppgifter som vi behöver för att bland annat kunna hantera Din order, leverera Dina varor, hantera betalningar, skicka information och erbjudanden.
De uppgifter vi kan komma att spara om Dig är följande:
namn, personnummer, adress, e-postadress, leveransadress, telefonnummer.
Alla personuppgifter behandlas med beaktande av konfidentialitet. De insamlade personuppgifterna kommer att användas och lagras för ändamålet under den tid som vi har anledning att behålla dem. Du kan när som helst begära ett utdrag ur våra register för att se vilka uppgifter vi lagrat om Dig, Du kan också begära att bli raderad ur våra register när våra affärsmellanhavanden är avslutade.
Vi behandlar dina personuppgifter endast för ändamålen ovan och alltid med stöd av en laglig grund. Vid en privatpersons köp av våra produkter (dvs ändamålen behandling av beställning, hantering av konto, behandling av betalning och leverans av produkter) behandlar vi Dina personuppgifter för att
fullgöra Ditt avtal med oss. Vid resterande ändamål eller då vår kund är en juridisk person utgör vårt berättigade intresse att utveckla våra tjänster och produkter den lagliga grunden.

Cookies

Vi använder informationen från cookies för att du ska få den bästa upplevelsen av webbplatsen, för statistisk utvärdering och i marknadsföringssyfte för att anpassa webbplatsen.
Informationen som kan samlas in är anonym och innehåller vare sig IP-adress, namn, e-postadress eller några andra uppgifter som kan kopplas till dig som person.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts visas din profilbild offentligt tillsammans med din kommentar.